Székesfehérvári
Intézményi
Központ

ÉTKEZTETÉS FŐOLDAL

A gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályok


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rögzíti:

„Gyermekétkeztetés

21. § (1) Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére

a) a bölcsődében, mini bölcsődében,
b) az óvodában,
c) a nyári napközis otthonban,
d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban,
e) az általános iskolai és – ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem rendelkezik – a középfokú iskolai menzai ellátás keretében,

A speciális (diétás) gyermekétkeztetéssel étkeztetéssel kapcsolatban


A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 15. § (1) rögzíti, hogy:

21. § (1) „A fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást, gyermekvédelmi szakellátást, illetve szociális szakosított ellátást nyújtó intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani.”

Allergének és intoleranciát okozó anyagok

21. § (1) A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet szerint II. melléklete szerint az allergiát, vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek (továbbiakban: allergén) az alábbiak:

  • Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek,

  • Rákfélék és a belőlük készült termékek.

  • Tojás és a belőle készült termékek.

  • Hal és a belőle készült termékek.

  • Földimogyoró és a belőle készült termékek.

  • Szójabab és a belőle készült termékek.

  • Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt).

  • Diófélék, azaz mandula (Amygdalus communisL.), mogyoró (Corylus avellana), dió (Juglans regia), kesudió (Anacardium occidentale), pekándió (Carya illinoinensis[Wangenh.] K. Koch), brazil dió (Bertholletia excelsa), pisztácia (Pistacia vera), makadámia vagy queenslandi dió (Macadamia ternifolia) és a belőlük készült termékek.

  • Zeller és a belőle készült termékek.

  • Mustár és a belőle készült termékek.

  • Szezámmag és a belőle készült termékek.

  • Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mennyiségben.

  • Csillagfürt és a belőle készült termékek.

  • Puhatestűek és a belőlük készült termékek.

„Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés


21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani

a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
ae) nevelésbe vették;
b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
bb) nevelésbe vették;
c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;
d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
da) nevelésbe vették, vagy
db) utógondozói ellátásban részesül.

Tájékoztató lemondás rendjéről!

2013. január 1-jétől az étkeztetési feladatokat Székesfehérváron a közoktatási intézményekben és kollégiumokban a jogszabályi előírások alapján a Székesfehérvári Intézményi Központ (továbbiakban: SZIK) látja el.

 

Tájékoztatásul közöljük az intézményi közétkeztetés kapcsán a tanulók étkeztetés lemondásának rendjét az alábbiak szerint szabályozzuk!

Kérjük, hogy amennyiben gyermeke beteg vagy egyéb ok miatt nem tud iskolába menni és ehhez kapcsolódóan szeretné az étkezését lemondani, azt mielőbb szíveskedjék jelezni az iskola élelmezési ügyintézőjénél. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szülő felelőssége a hiányzás időben történő jelzése, ehhez kérjük az Önök együttműködését. Egyúttal kérjük, hogy a hiányzás bejelentése ügyében közvetlenül kollégánkat keressék!

A térítési díjak befizetése

 

2020. szeptember 1. napjától bevezetésre került az elektronikus számlázási rendszer. A szülők részére e-mailben kerülnek kiküldésre az elkészült számlák, az általuk megadott e-mail címekre az eszamla@szik.szekesfehervar.hu e-mail címről.

A készpénzes fizetők részére a számlák a telephely élelmezési ügyintézőjén keresztül kerülnek eljuttatásra a szülő(k) felé.

A tanuló térítési díját az aktuális étkezési hónapban kell megfizetni legfeljebb egy havi időtartamra előre – adott hónap legkésőbb 10. napjáig – a telephely pénzkezelő helyén, vagy utalással a SZIK Élelmezés 12023008-01373222-00300009, vagy a 12023008-01373222-00500003 számú pénzforgalmi bankszámla számára. A SZIK a számlákat tárgyhó 2. napjáig elkészíti, (kivéve, ha azok szabad,- pihenőnapokra, vagy munkaszüneti napokra esik), kiküldi az érintettek részére. A számlák fizetési határideje 8 nap.

A térítési díj befizetésének, pótbefizetésének időpontjai a telephelyen helyben szokásos módon, valamint az ebédlő (étterem) bejáratánál jó láthatóan ki kell függeszteni.

Az adott hónap étkezési térítési díj befizetése a tárgyhónapra vonatkozóan előre történik, az élelmezési ügyintéző által kijelölt napokon (havonta 2-4 nap a készpénzes befizetések számától függően).

Visszajelzés az étkezésről

Kérjük, hogy az étkezéssel, ételekkel kapcsolatos visszajelzéseiket az alábbi e-mail címre küldjék:

etkezes.visszajelzes@szik.szekesfehervar.hu

Élelmezési ügyintézők elérhetőségei

 

Letölthető dokumentumok