Székesfehérvári
Intézményi
Központ

BEMUTATKOZÁS

Az intézmény tevékenysége

1. A SZIK közfeladata, alaptevékenysége

A költségvetési szerv közfeladata: Gazdasági – pénzügyi – műszaki ellátást, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 21. § (1) bekezdése d)-f) pontjaiban meghatározott intézményi gyermekétkeztetést, valamint a Gyvt. 21. § (1) bekezdése g) pontjában meghatározott szünidei gyermekétkeztetést végző költségvetési szerv.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

   • köznevelési intézményekben tanulók részére gyermekétkeztetés biztosítása,

   • székesfehérvári lakcímmel rendelkező tanulók részére szünidei gyermekétkeztetés biztosítása,

   • Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokban működő köznevelési intézmények épületeiben a Székesfehérvári Tankerületi Központ részére vagyonkezelésbe át nem adott – a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ részére biztosított épületrész kivételével – épületrészek üzemeltetése,

   • a Szent István Király Múzeum, a Vörösmarty Mihály Könyvtár, a Városi Levéltár és Kutatóintézet, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, a Vörösmarty Színház, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ, a Székesfehérvári Balett Színház, valamint a Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont tekintetében az irányító szerv által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján és a vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatok ellátása

2. Szakmai alapfeladatok ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység

  A SZIK az alaptevékenysége során a kötelezően végzett feladatainak ellátására létrehozott dologi és humán-erőforrásai időlegesen felmerülő szabad kapacitásainak kihasználása érdekében, nem haszonszerzési céllal tevékenységet végezhet. Az intézmény az alaptevékenysége során keletkezett, saját előállítású készleteinek értékesítését végezheti. Támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység. A SZIK e tevékenységeiből származó bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat.