Székesfehérvári
Intézményi
Központ

ÉTKEZÉS LEMONDÁSA

Tájékoztató lemondás rendjéről!

2013. január 1-jétől az étkeztetési feladatokat Székesfehérváron a közoktatási intézményekben és kollégiumokban a jogszabályi előírások alapján a Székesfehérvári Intézményi Központ (továbbiakban: SZIK) látja el.

 

Tájékoztatásul közöljük az intézményi közétkeztetés kapcsán a tanulók étkeztetés lemondásának rendjét az alábbiak szerint szabályozzuk!

Kérjük, hogy amennyiben gyermeke beteg vagy egyéb ok miatt nem tud iskolába menni és ehhez kapcsolódóan szeretné az étkezését lemondani, azt mielőbb szíveskedjék jelezni az iskola élelmezési ügyintézőjénél. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szülő felelőssége a hiányzás időben történő jelzése, ehhez kérjük az Önök együttműködését. Egyúttal kérjük, hogy a hiányzás bejelentése ügyében közvetlenül kollégánkat keressék!

Az étkezés lemondásra továbbra is lehetőség van:

  • személyesen

  • telefonon

  • SMS-ben vagy

  • e-mail-ben

Az étkezés lemondásának rendje az alábbiak szerint alakul. A gyermek másnapi étkezése lemondható, megelőző nap 11:00 óráig az iskola, illetve a kollégium élelmezési ügyintézőjénél. A 11:00 óra időpont utáni lemondásoknál a tanuló tárgynapot követő második napi étkezése mondható le. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk egy adott hétre vonatkozóan a figyelembe vehető lemondásokat. (Ha már ismert, hogy mikortól megy a gyermek ismét iskolába, kérjük ezt mielőbb szíveskedjék jelezni kollégánk felé, a lenti táblázat időpontjainak figyelembe vételével.)

Lemondás jelzése

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

11:00 óráig történő jelzés esetén lemondható étkezés

keddi

szerdai

csütörtöki

pénteki

hétfői

11:00 óra utáni jelzés esetén lemondható étkezés

szerdai

csütörtöki

pénteki

hétfői

keddi

 

(Egyéb információ: a diétás étkeztetést igénybevevő tanulóknál a lemondás rendje intézményenként eltérő lehet. Kérjük a diétás étkeztetésre vonatkozó lemondási rendről az adott iskolában illetve kollégiumban szíveskedjék érdeklődni.)

Kérjük, hogy az étkezéssel összefüggő valamennyi ügyben (pl. hiányzás jelzése, betegség, tartós távollét, távollét utáni visszatérés jelzése, étkezés módosítása, iskolaváltás, étkezés végleges lemondása stb.) közvetlenül keressék élelmezési ügyintéző kollégánkat a megjelölt elérhetőségeken az iskolákban, kollégiumokban.

A SZIK élelmezési ügyintézőjének neve:  Iskolánként a SZIK honlapján érhető el

Telefonszám: Iskolánként a SZIK honlapján érhető el (elérhetőség 7:30 – 16:00 óra között)

E-mail:           Iskolánként a SZIK honlapján érhető el