Székesfehérvári
Intézményi
Központ

FIZETÉSI MÓDOK

A térítési díjak befizetése

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. szeptember 1. napjától a Székesfehérvári Intézményi Központ áttért az e-számlázásra, így a Szülők/Gondviselők részére e-mailben kerülnek kiküldésre az elkészült számlák, az általuk megadott e-mail címekre az eszamla@szik.szekesfehervar.hu e-mail címről.

Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden hónap 2. munkanapjáig elkészítjük az aktuális hónapra a gyermek étkeztetéséről a számlát, melyet e-mailben – akinek van e-mail-címe a rendszerünkben – kiküldünk.

Aki nem adott meg e-mail címet, annak az iskola élelmezési ügyintézője fogja eljuttatni a számlát.

A számla érkezését/kézhezvételét követően 8 nap áll rendelkezésre, hogy átutalással vagy készpénzben rendezzék felénk a térítési díjat. Lehetőség van arra, hogy aki eddig készpénzben fizette a számla összegét, a továbbiakban átutalással rendezze a térítési díjat.

Átutalás esetén a számlán megadott bankszámlaszámra utaljanak, a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni az általunk kiküldött számla sorszámát, a gyermek nevét, osztályát, iskoláját, példa: 2020/V000201, Példa Gergely, 1.a, Tóvárosi Ált.Isk.).

Testvérek esetében kérjük, hogy külön-külön átutalásban küldjék a havi étkezési díjat!

A számla tartalmával kapcsolatos észrevételeket az eszamla@szik.szekesfehervar.hu címen tehet. E-mail küldésekor kérjük, hogy hivatkozzon a számla sorszámára: 2020/V00……….

Egyéb bejelentéseket (pl. étkezés lemondása, tanuló hiányzásának jelzése, váltás napközi-menza között, cím változás, e-mail cím változás stb.) a szokásos módon az iskola élelmezési ügyintézője felé kell közvetlenül megküldeni, akinek elérhetősége (telefon, e-mail) az iskola honlapján is megtalálható.

 

Kérjük, szíveskedjenek az átutalással való fizetési módot előnyben részesíteni.

 

Az étkezés térítési díjának befizetési rendje

Befizetési módozatok:

a) készpénzzel a telephely pénzkezelő helyén

b) átutalással a Központ élelmezési alszámláira

c) a SZIK főpénztáránál (iskolai szünetekben étkezési díjjal tartozók befizetéseinek fogadása, valamint folyamatosan egyéb szervezetek által átvállalt számlák kiállítása esetén: pl. Megyei Gyermekvédelmi Központ, Alapítványok, Egyház stb.)

Fizetési módok

Készpénzes fizetés

Az nevelési-oktatási intézmények élelmezési ügyintézőinél tudnak a meghatározott befizetési napokon étkeztetési térítési díjat befizetni.

A számla készpénzben történő kiegyenlítését az iskolai élelmezés ügyintézőjénél tudják megtenni az előre meghatározott időpontokban.

A térítési díj befizetésének, pótbefizetésének időpontjai a telephelyen helyben szokásos módon, valamint az ebédlő (étterem) bejáratánál jó láthatóan ki kell függeszteni.

Az adott hónap étkezési térítési díj befizetése a tárgyhónapra vonatkozóan előre történik, az élelmezési ügyintéző által kijelölt napokon (havonta 2-4 nap a készpénzes befizetések számától függően).

Bármilyen kérdés esetén kérjük, keressék az adott iskola élelmezés ügyintézőjét.

Utalásos fizetés

Az átutalások gyors és pontos feldolgozása érdekében, kérjük tájékoztatónkat szíveskedjék áttekinteni.

A SZIK minden hónap 2 munkanapjáig e-mailen megküldi Ön felé az e-számlát.

 

Az értesítés hiányában kérjük ne utaljon, mivel az étkezési díjak összege havonta eltérő lehet az aktuális iskolai napok, szünetek, illetve a gyermek előző havi hiányzásai miatt.

Amennyiben nem kapta meg az értesítést, kérjük keresse az iskola élelmezési ügyintézőjét, akinek az elérhetőségét a honlapon megtalálja.

 

Kérjük, hogy az Ön felé havonta közölt Ft-összeget szíveskedjék pontosan átutalni.

(Ne kerekítsenek lefele, felfelé, 0 illetve 5 Ft-végűre, lásd példát.)

Közölt díj

Helyes átutalási összeg

Helytelen átutalási összeg

9 144 Ft

9 144 Ft

9 145 Ft

5 182 Ft

5 182 Ft

5 180 Ft

Az utalandó díjakat kizárólag átutalással szíveskedjenek kiegyenlíteni.

Kérjük, hogy bankpénztárnál illetve postahivatalban ne fizessék be az összeget, mert ez esetben nem tudjuk a tételeket beazonosítani!

 

Az utalás azonosíthatósága érdekében kérjük a pontos számla sorszámának (pl.: 2017/V03719) feltüntetését a közlemény rovatban,

valamint

  • a tanuló nevét

  • a tanuló osztályát (pl. 2/b.)

  • az iskola megnevezését (elegendő a rövid megnevezés, pl.: Széna, Munkácsy, Hétvezér, stb.)

 

Testvérek esetében kérjük, hogy külön-külön átutalásban küldjék a havi étkezési díjat!

A számla tartalmával kapcsolatos észrevételeket az eszamla@szik.szekesfehervar.hu címen, valamint a +36/70-66-99-223 felé tehet! E-mail küldésekor kérjük, hogy hivatkozzon a számla sorszámára: 2017/V03719.

 

Köszönjük segítőkész közreműködését.